Før jeg kommer på besøk hos dere, må dere finne fram en tegning/planskisse av huset og hagen i riktige proposjoner. Alle ytterdører, vinduer, tomtegrenser, innkjørsler, stenpartier, større trær, osv. må være med. Dette blir utgangspunktet for deres nye, grønne uteareal. Hvis dere ikke har noen proposjonal planskisse, kan jeg selvsagt foreta en oppmåling av området. (Fakturerer da per time.) Dere må skaffe tilveie en god oversikt over vann, avløp og kabler på tomta. Det er også en stor fordel om det foreligger geoteknisk undersøkelse som viser hvordan jorda ser ut under overflaten.


Den lille designpakken

Jeg kommer på hjemmebesøk hvor dere forteller hvilke ønsker dere har og hvilke behov som må dekkes. Vi arbeider oss gjennom hagen, analyserer stedet og hvordan det naturlige bevegelsesmønsteret ser ut. Deretter stiller jeg flere spørsmål som er mer personlige, som handler om stil og smak, samt mer praktiske spørsmål om hvor mye tid dere kan tenke dere å bruke på hagearbeid og vedlikehold framover. Dette utgjør et godt utgangspunkt for meg til å skape en hage etter deres ønsker, tidsbruk og plassens forutsetninger, krydret med mine egne ideer. Jeg sammenfatter et forslag med tydelige skisser, bilder og forklarende tekst hvor jeg kommer med et helhetlig forslag for området. Det kan for eksempel være uteplasser, bed, og noen bærende vekstvalg for hagen. Dette forslaget sender jeg på mail eller i posten.


Den store designpakken

Innebærer to hjemmebesøk, for øvrig samme arbeidsgang som på ”Den lille designpakken”. Ved vårt andre møte har jeg med meg skissene mine og presenterer flere forskjellige løsninger, samt en del plantevalg og fargekombinasjoner. Ut fra deres eventuelle synspunkter og ideer sammenfatter jeg deretter det hele med illustrasjonsplaner, vegetasjonsplaner og plantetlister med eksakt antall og hvor jeg forklarer plantenes funksjon og årstidsdynamikk.

del av hagedel_av_hage.html
fancy bakgård
fancy_bakgard.html
LILLe DESIGNPAKKENlilla_design.html